• AMPA-I
 • Acces web família
 • Defensor de la infancia.
 • ESCOLA DE PARES
 • Pàgina metereològica
 • Localització i telèfons
 • Erasmus+
 • Servei d'avisos
Principal Contactar Afegir a "afavorits"

Benvolgudes famílies:

Als darrers cursos el nostre centre ha gastat el sistema SGD (web SGD i "tamagotxis") per a comunicar-vos les faltes, retards, incidències i notes relacionades amb els vostres fills/es. Doncs bé, en aquest curs 16/17 i donada la creació per part de la Conselleria d'Educació d'un nou sistema públic i gratuït per a la comunicació amb les famílies (Web Família 2.0) deixarem de gastar el SGD i es passarem al sistema de la Conselleria.

El procés d'activació d'aquest nou sistema implica el següent:

 • En primer lloc heu d'emplenar una instància (adjunta) amb les vostres dades, un correu electrònic i els noms, cognoms i cursos dels vostres fills/es que siguen alumnes nostres (atenció: si el pare i la mare de l'alumne necessiten uns usuaris i contrasenyes diferents per a accedir al sistema hauran d'emplenar dues instàncies).
 •  Aquesta instància li la entregareu als tutors/es mitjançant els vostres fills/es i aleshores la secretaria del centre us activarà l'accés.
 •  A continuació ja rebreu en el correu electrònic facilitat la contrasenya d'entrada al sistema.
 •  En aquest moment ja podreu accedir a la web família 2.0 en la següent adreça web https://familia2.edu.gva.es/ utilitzant com a usuari el vostre DNI amb lletra i com a contrasenya la que haureu rebut per correu electrònic.

Teniu més informació a: http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm

1091 - X- IES LA PATACONA - 2013
útima edició 27-07-17, 10:36:29