• AMPA-I
  • Acces web família
  • Erasmus+
  • Defensor de la infancia.
  • ESCOLA DE PARES
  • Calendari escolar
  • Pàgina metereològica
  • Localització i telèfons
  • Servei d'avisos
  • Setmana Blanca 2011
Principal Contactar Afegir a "afavorits"
La normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d'admissió de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana:

Pàgina d'admissió de conselleria

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d'admissió telemàtica que només estaran actius durant el termini de matriculació del nivell corresponent.
L'alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció.
La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.
ELS ALUMNES QUE NO ES MATRICULEN EN LA DATA INDICADA EN EL SEU MOMENT PERDRAN EL DRET A LA MATRÍCULA
 

295 - X- IES LA PATACONA - 2013
útima edició 22-05-18, 13:54:19