• Acces web família
 • Matrícula telemàtica
 • AMPA-I
 • Erasmus+
 • atobconnection
 • Defensor de la infancia.
 • Proyecto Atenea
 • Calendari escolar
 • Localització i telèfons
 • Pàgina metereològica
Principal Contactar Afegir a "afavorits"

Matrícula de la Prova d'Acces a la Universitat PAU-2019

La informació continguda ací davall pertany a l'any acadèmic ANTERIOR i s'ha deixat com a referència quan a les dates i les taxes. Aquesta informació s'actualitzarà deseguida que la nova estiga disponible.

MATRÍCULA

 • Ordinària: 29 al 31 de maig
 • Extraordinària: 27 al 28 de juny

LLOC

 • La secretaria del IES LA PATACONA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

IMPORT DE LES TAXES (*)

TIPUS DE MATRÍCULA IMPORT
Ordinària 78,20 €
Família Nombrosa categoria general 39,10 € (**)
Família Monoparental categoria general 39,10 € (**)
Família Nombrosa especial Exempts (**)
Víctima de la violència de gènere Exempts (**)
Minusvalidesa de l’alumne (afectats per una discapacitat igual o superior a un 33%) . Exempts (**)
Alumnes amb matricula d’honor o premi extraordinari en 2º de batxillerat. Exempts

(**) Haurà de presentar original i fotocòpia del llibre de família nombrósa actualitzat o un certificat on s’indique el grau de minusvalidesa de l’alumne o sentència judicial acreditativa.

INGRÉS DE LES TAXES DE LA PAU (*)

 • CAJAMAR
 • IBAN ES17 3058 2142 1827 2060 3353 (IES LA PATACONA)
 • c/ Tavernes Blanques, 26
 • 46020 ALBORAYA
 • Se recomana fer transferència per internet

(*) Després d'ingressar les taxes de les Proves d'Acces a la Universitat (PAU) cal dur el rebut a la secretaria del centre per formalitzar la matrìcula en les PAU.

DATES D'EXAMEN

 • Ordinària: 6, 7 i 8 de juny
 • Extraordinària: 4, 5 i 6 de juliol

TRIBUNALS

 • Ordinària: núm 26 Aulari Sud - Campus Dels Tarongers
 • Extraordinària:núm 46 Aulari Sud - Campus Dels Tarongers
 • Si només es presenta a la fase específica cal estar al tribunal que correspon de 11 a 13 h el primer dia de proves

QUALIFICACIONS:

 • Ordinària: 16 juny (A partir de les 14h)
 • Extraordinària: 12 juliol (A partir de les 17h)

RECLAMACIONS:

 • Ordinària: del 18 al 21 de juny
 • Extraordinària: del 14 al 17 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

630 - X- IES LA PATACONA - 2013
útima edició 29-11-20, 15:51:29