XARXALLIBRES: RECOLLIDA 2019-20, INSTRUCCIONS 2020-21

Ací teniu la informació del programa XarxaLlibres per al curs 2020-2021.  Per una bona continuïtat del programa cal que els beneficiaris del programa del curs 2019-2020 tornen els llibres han estat usant. GRACIES per la vostra col·laboració!!

PROGRAMA XARXALLIBRES INSTRUCCIONS PER A LA DEVOLUCIÓ: CURS 2019-2020

PAUTES GENERALS

Estimades famílies,

enguany, a causa de la situació d’alarma sanitària i pel bé de tots, la devolució dels llibres de text del curs 2019-20 haurà de subjectar-se a normes especialment restrictives que garantisquen que tota la gestió es faça atenent les mesures de seguretat establides per les autoritats sanitàries.

Per tot això s’observaran les següents pautes:

Es retornaran els lots de llibres per cursos i en els horaris fixats a aquest efecte en la fulla d’instruccions, evitant així massificacions o cues.

Ens assegurarem que es respecte el distanciament social de dos metres, tant entre els pares/mares que accedisquen al Centre, com entre la persona que entrega el lot i la persona que en revisa el lliurament.

Serà obligatori l’ús de mascareta i la neteja de mans amb hidrogel quan les famílies accedisquen al Centre per a realitzar la devolució dels llibres.

El tràmit de devolució de lots es realitzarà en un lloc habilitat a aquest efecte que apareix consignat en la fulla d’instruccions. Ningú ingressarà en ell lliurement, sinó que esperarà el seu torn.

Es portaran els lots de llibres complets, sense ratllar, sense el nom de la persona usuària fins a hui i en el millor estat possible i s’acompanyaran del document de lliurament per duplicat que consta en la fulla d’instruccions.

En la mesura del possible, s’evitaran les bosses de plàstic per a transportar els llibres, preferint-se les de paper.

Si no s’entrega la totalitat de llibres prestats per extraviament o qualsevol altre motiu:

  • Es reposarà el material extraviat.

  • Si faltara un exemplar, en el pròxim curs, l’alumne/a deixarà de rebre el llibre equivalent al que no va entregar.

  • Si manca més d’un exemplar o no es retornen els llibres, l’alumne/a perdrà el seu dret a la participació en Xarxa Llibres.

 

INSTRUCCIONS DE DEVOLUCIÓ I DE INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA

El programa de Xarxa Llibres està dirigit a alumnat de 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, 1r FPB i 2n FPB.

El procés de participació consta de quatre fases.

 
I – Inscripció: sol·licitud de participació

SOLS per a l’alumnat que NO va participar en el curs 2019/2020

L’alumnat que va participar en el curs 2019/2020 no ha de realitzar aquest pas

Inscripció telemàtica en:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp

S’ha d’aportar un lot complet de llibres més una còpia d’aquest document junt amb el de lliurament de llibres (*)

 
II- Generació del document d’entrega de llibres

TOT l’alumnat l’ha de emplenar, tant alumnat que entra per primera vegada en el Programa o en el Centre, com el que continua, renuncia o finalitza el programa en el curs 19/20 per finalitzar 4t d’ESO.

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

S’ha de generar i omplir abans del lliurament dels llibres i entregar-ho per duplicat, junt amb els manuals (*).

III- Lliurament de llibres al Centre

TOT l’alumnat (qui entra per primera vegada, qui continua o renuncia) ha de lliurar TOTS els llibres del curs 19/20 al Centre.

Els dies i lloc d’entrega són els següents:

CURSOS AULA DIES HORARI
1er ESO E-5 23, 25 i 26 de Juny De 10’30 a 12’30
2n ESO E-6 26, 29 i 30 de Juny De 10’30 a 12’30
3er ESO E-6 1 i 2 de Juliol De 10’30 a 12’30
4t ESO E-5 3 i 6 de Juliol De 10’30 a 12’30
IV – Recollida de llibres

Els tutors dirigiran el lliurament dels lots de llibres a l’alumnat en començar el curs, al llarg de setembre.

 

Comments are closed.