XARXA LLIBRES 2017/2018

Ací teniu la informació del programa XarxaLlibres per al curs 2017-2018.  Per una bona continuïtat del programa cal que els beneficiaris del programa del curs 2016-2017 tornen els llibres han estat usant. GRACIES per la vostra col·laboració!!

S’HA AMPLIAT EL TERMINI PER A TORNAR LLIBRES EN JULIOL, ARA SÓN TRES DIES: DEL DILLUNS 3 AL DIMECRES 5 DE JULIOL.

I-INSCRIPCIÓ

Alumnat que NO hi va participar el curs 2016/2017.

Inscripció telemàtica:

Alumnat que SÍ hi va participar el curs 2016/2017

Fase automàtica, no ha de fer cap gestió d’inscripció.

II- Document d’entrega de llibres.

Tot l’alumnat ha d’emplenar el document via telemàtica i portar-lo imprés el dia de lliurament dels llibres.
Recordeu que les dades de l’alumnat que pertany a Xarxallibres estan recollides a Itaca i s’han de tornar els llibres fins i tot en cas de renúncia o finalització d’etapa. (Per exemple, l’alumnat que finalitza 4t d’E.S.O. i cursarà estudis post-obligatoris a altres centres).

El document es troba a aquest enllanç:

III- Lliurament de llibres al Centre.

Tot l’alumnat del Programa ha de lliurar els llibres del curs 2016/2017 al Centre.
L’alumnat que participe per primera vegada o continue ha de lliurar TOTS ELS LLIBRES.
L’alumnat que renuncie o finalitze etapa ha de lliurar (com a mínim) ELS LLIBRES REBUTS A PRINCIPI DE CURS.
S’agrairia que es tornara el màxim de llibres per tal de poder continuar amb el bon funcionament del programa Xarxallibres

Dates de lliurament

Alumnes amb tot el curs aprovat:
Alumnat de 1er. E.S.O. Dimecres 21 de juny
Alumnat de 2n, 3er. 4t. E.S.O. i FPB. Dijous 22 de juny
Alumnes amb matèries suspeses a la convocatòria ordinària:
Tots els cursos. Dilluns 3 a Dimecres 5 de juliol 10:00-13:00 horesMPLIAT:

IV- Recollida de llibres.

Setembre: L’alumnat tindrà els llibres a classe el primer dia de curs.

Comments are closed.