MATERIAL D’AULA

El departament de tecnologia no utilitza llibre de teoria, sinó que elabora el seu propi material. Els alumnes poden trobar el seu material a través d’eines digitals. Per iniciar sessió, els alumnes accediran a la direcció web classroom.google.com i utilitzaran el compte corporatiu de l’institut, del tipus nom.cognom@iespatacona.com, i el seu NIA com a contrasenya. Usuari i contrasenya són lliurats a cada alumne a principi de curs.

MATERIAL D’AULA DE CURSOS ANTERIORS

Per a aquells alumnes que han de recuperar la matèria de tecnologia, podran trobar el material d’aula de cursos anteriors en les publicacions dins l’apartat de NOVETATS.