Contacte

Si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho escrivint-nos un correu:

Escriu a Josep

Escriu a Paco

 Si algun pare vol demanar cita pot fer-ho escrivint a través dels enllaços anteriors o cridant al telèfon del centre:

963722861