COMUNICAT

Estimades famílies:

El departament didàctic de tecnologia vol comunicar a les famílies dels alumnes les següents qüestions:

  • Aplicacions digitals de classe

El departament de tecnologia no utilitza llibre de teoria, sinó que elabora el seu propi material. Els alumnes només hauran de comprar una llibreta a quadres de 5 mm per treballar. També està permès l’ús de fulls solts en carpesano. El departament utilitza eines digitals per al control de classe.

Aquesta eina està accessible via web i està protegida per contrasenya, per la qual cosa els alumnes hauran d’identificar-se. Per iniciar sessió, els alumnes utilitzaran el compte corporatiu de l’institut, del tipus nom.cognom@iespatacona.com, i el seu NIA com a contrasenya. Usuari i contrasenya són lliurats a cada alumne a principi de curs. A més, durant els primers dies de classe, el departament s’encarrega d’ensenyar als alumnes l’accés i ús d’aquesta eina digital. És important recordar que aquest és un compte de correu escolar, no personal, i per tant els alumnes no podran fer cap modificació en les dades del mateix. Així mateix, és important concienciar als alumnes sobre l’ús responsable d’aquest compte de correu escolar.
Les ferramentes digitals web són utilitzades pels alumnes tant a casa com a l’institut per consultar el contingut de l’assignatura, conèixer el sistema d’avaluació, lliurar els treballs requerits i controlar les seues notes. L’ús de les aplicacions es farà des dels ordinadors de l’institut, però també és convenient que els alumnes accedeixen a la mateixa fora del centre, per la qual cosa és aconsellable tenir a casa un ordinador amb accés a Internet o, si no acudir a una biblioteca o lloc similar on poder utilitzar ordinadors amb accés a Internet. En cas de no poder fer-ho de cap manera, preguem ens ho indiquen per poder buscar una solució.

  • Sistema d’avaluació

D’acord amb el mètode de projectes, el departament de tecnologia avalua als seus alumnes mitjançant rúbriques. Això significa que els projectes estan estructurats en tasques de més o menys pes a la nota i cada alumne rep una puntuació del treball presentat en funció de la importància de la tasca que fa al projecte i la qualitat del treball presentat. En l’aplicació web es pot consultar una taula amb les puntuacions de cada tasca i les condicions d’avaluació detallades.

  • Ús del mòbil a classe

Tenint en compte el caràcter tecnològic de l’assignatura, en certs moments és possible que es faça ús a classe de dispositius mòbils propietat de l’alumne (telèfons, tabletes), sempre que el professor ho considere en eixe moment oportú, per a tasques concretes, com a eina de treball i amb caràcter educatiu. Així mateix és possible que l’alumne faça ús d’aquests dispositius a casa per fer entrega de treballs de l’assignatura. Aquest ús a casa ha d’estar supervisat per la seua mare, pare o tutor legal.
En qualsevol cas, de cap manera és obligatori l’ús d’aquests dispositius, ni al centre ni a casa de l’alumne, per la qual cosa si la família no desitja que l’alumne els utilitze, el professors del departament respectaran aquesta decisió. Així mateix, ni el centre ni els professors del departament es fan responsables de la pèrdua, trencament o robatori dels mateixos a l’institut o en el trajecte des de casa fins a l’institut.

  • Excepcionalitat curs 2020/21

Donada la situació extraordinària del curs 2020/21, que obliga a que en alguns nivells educatius l’assistència siga en dies alterns, des del departament volem incidir en la importància de la feina personal que els alumnes hauran de fer a casa els dies que no vagin al centre. Els professors explicaran als alumnes quines tasques han de realitzar a casa i, com sempre, però aquest curs amb més motiu donades les seues circumstàncies excepcionals, serà molt important per a un correcte seguiment de l’assignatura el compromís i la responsabilitat de l’alumne en el seu treball personal durant les sessions no presencials, donat el caràcter lectiu de les mateixes.

Des del departament de tecnologia volem agrair la seua atenció i quedem a la seua disposició per a resoldre qualsevol dubte que poguera tindre respecte a aquests o altres temes. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquesta direcció de correu electrònic: jordi.lopez@iespatacona.com

Alboraia, 7 de setembre de 2020.

Atentament,

Jordi López Lluch

Cap departament de tecnologia