BLOGS

La difusió del treball acadèmic dels nostres alumnes és un dels pilars del seu aprenentatge. Per això, el departament de tecnologia utilitza Blogs de classe com a mitjà de difusió on els alumnes expliquen les seves experiències de treball en els projectes del taller. Són pàgines Web actives en edició continua per part dels propis alumnes. Les famílies podeu consultar els Blogs del diferents cursos en les següents adreces:

CURS 2020/21:

CURS 2019/20:

CURS 2018/19: