Header Image - Departament de Tecnologia

Resum dels projectes del curs 2017/18

by jlopez

El curs s’ha acabat. Ha estat molt intens i els nostres alumnes han treballat molt dur i amb molt d’interès. El resultat d’aquest esforç és un conjunt de projectes molt ben fets dels que els professors del departament estem molt orgullosos. Hem fet un vídeo resum d’aquesta excel·lent tasca i us ho volem ensenyar. Feu clic sobre la imatge i obriu el vídeo per a visualitzar-lo.

Als nostres alumnes els volem dir: gràcies pel vostre esforç! I el proper curs, més i millor!

Diseño, construcción y programación de un autómata

by jlopez

Nuestros alumnos de 4ESO aplicadas han diseñado, construido y programado un autómata consistente en unos pequeños vehículos que recorren un espacio cerrado y tienen por misión extraer las latas que encuentran en su camino. Una alumna del grupo, Aurora Palozzo, ha elaborado una excelente presentación sobre este proyecto, y queremos compartirla con vosotros. Este es su trabajo (haz clic sobre el dibujo y verás la presentación):

Projecte interdisciplinar per al pròxim curs

by jlopez

El nostre institut ha decidit impartir per al pròxim curs (si la planificació finalment no ho impedeix) la nova assignatura anomenada PROJECTE INTERDISCIPLINAR. Aquesta nova matèria proposa treballar els continguts del currículum per projectes, tal com ho estem fent en la nostra assignatura, però amb la participació de diverses matèries del curs de forma conjunta. Per primera vegada al centre, aquesta matèria s’impartirà, i de moment a 3r d’ESO. Serà possiblement el departament de tecnologia qui s’encarregue de coordinar aquest treball. Com es tracta d’una assignatura optativa, els alumnes han de seleccionar-la com opció entre d’altres. Amb la intenció de facilitar la decisió, hem elaborat una xicoteta explicació en forma de presentació que exposa les bases de la matèria. Us l’adjuntem i us animem a que la curseu:

 

Projecte d’Electrònica en 4t d’ESO

by jlopez

En els últims mesos hem estat treballant conceptes d’electrònica en els grups de 4t d’ESO i els hem posat en pràctica amb projectes diversos que els nostres alumnes han dissenyat i construït. Alguns alumnes han fet un cotxe segueix-llum, uns altres un vúmetre, i altres han fet un cub de LEDs. Voleu veure’ls? Ací teniu algunes fotografies i un parell de vídeos com a mostra. Us convidem a visitar el Blog de classe de 4t on els propis alumnes us explicaran el que han fet.

Primer Projecte del Curs en 1r ESO

by jlopez

Els nostres alumnes de 1r d’ESO han finalitzat el primer projecte del curs. Han treballat dur i han acabat el PORTALLAPIS. Els resultats han sigut molt bons. Ací podeu veure alguns moments del treball en el taller i també alguns exemples dels resultats obtinguts. També us convidem a que mireu els Blogs de classe, on els propis alumnes expliquen la seua experiència. Millor que nosaltres, que us ho expliquen ells!

Benvinguts al curs 2017/18!

by jlopez

Estimades famílies:

El departament didàctic de tecnologia vol comunicar a les famílies dels alumnes les següents qüestions:

  • Aplicacions digitals de classe

El departament de tecnologia no utilitza llibre de teoria, sinó que elabora el seu propi material. Els alumnes només hauran de comprar una llibreta a quadres de 5 mm per treballar. També està permés l’ús de fulls solts en carpesano. El departament utilitza eines digitals per al control de classe.

Per iniciar sessió, els alumnes utilitzaran el compte corporatiu de l’institut, del tipus nom.cognom@iespatacona.com, i el seu NIA com a contrasenya. Usuari i contrasenya són lliurats a cada alumne a principi de curs. A més, durant els primers dies de classe, el departament s’encarrega d’ensenyar als alumnes l’accés i ús d’aquesta eina digital.

Aquestes eines són utilitzades pels alumnes tant a casa com a l’institut per consultar el contingut de l’assignatura, conèixer el sistema d’avaluació, lliurar els treballs requerits i controlar les seves notes. Si vostè, com a mare, pare o tutor legal de l’alumne desitja tindre un informe resum diari del treball de l’alumne, tan sols envie un correu electrònic indicant que vol rebre resums de classe des del seu compte a jordi.lopez@iespatacona.com.

L’ús de les aplicacions es farà des dels ordinadors de l’institut, però també és convenient que els alumnes accedeixen a la mateixa fora del centre, per la qual cosa és aconsellable tindre a casa un ordinador amb accés a Internet.

  • Sistema d’avaluació

D’acord amb el mètode de projectes, el departament de tecnologia avalua als seus alumnes mitjançant rúbriques. Això significa que els projectes estan estructurats en tasques de més o menys pes a la nota i cada alumne rep una puntuació del treball presentat en funció de la importància de la tasca que fa al projecte i la qualitat del treball presentat. En tot moment es pot consultar una taula amb les puntuacions de cada tasca i les condicions d’avaluació detallades.

  • Ús del mòbil a classe

Tenint en compte el caràcter tecnològic de l’assignatura, en certs moments és possible que es faça ús a classe de dispositius mòbils propietat de l’alumne (telèfons, tabletes), sempre que el professor ho considere en aquest moment oportú, per a tasques concretes, com a eina de treball i amb caràcter educatiu. Així mateix és possible que l’alumne faça ús d’aquests dispositius a casa per fer entrega de treballs de l’assignatura. Aquest ús a casa ha d’estar supervisat per la seua mare, pare o tutor legal.

En qualsevol cas, de cap manera és obligatori l’ús d’aquests dispositius, ni al centre ni a casa de l’alumne. Així mateix, ni el centre ni els professors del departament es fan responsables de la pèrdua, trencament o robatori dels mateixos a l’institut o en el trajecte cap al centre.

Des del departament de tecnologia volem agrair la seua atenció i quedem a la seua disposició per a resoldre qualsevol dubte que poguera tindre respecte a aquests o altres temes. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquesta direcció de correu electrònic: jordi.lopez@iespatacona.com

Alboraia, 11 de setembre de 2017.

Atentament,

Jordi López Lluch

Cap departament de tecnologia


Estimadas familias:

El departamento didáctico de tecnología quiere comunicar a las familias de los alumnos las siguientes cuestiones:

  • Aplicaciones digitales de clase

El departamento de tecnología no utiliza libro de teoría, sino que elabora su propio material. Los alumnos sólo tendrán que comprar una libreta a cuadros de 5mm para trabajar. También está permitido el uso de hojas sueltas en carpesano. El departamento utiliza herramientas digitales para el control de clase.

Para iniciar sesión, los alumnos utilizarán la cuenta corporativa del instituto, del tipo nombre.apellido@iespatacona.com, y su NIA como contraseña. Usuario y contraseña son entregados a cada alumno a principio de curso. Además, durante los primeros días de clase, el departamento se encarga de enseñar a los alumnos el acceso y uso de esta herramienta digital.

Estas herramientas son utilizadas por los alumnos tanto en casa como en el instituto para consultar el contenido de la asignatura, conocer el sistema de evaluación, entregar los trabajos requeridos y controlar sus notas. Si usted, como madre, padre o tutor legal del alumno desea tener un informe resumen periódico del trabajo del alumno, tan solo envíe un correo electrónico indicando que desea recibir resúmenes de clase desde su cuenta a jordi.lopez@iespatacona.com.

El uso de las aplicaciones se hará desde los ordenadores del instituto, pero también es conveniente que los alumnos accedan a la misma fuera del centro, para lo cual es aconsejable tener en casa un ordenador con acceso a Internet.

  • Sistema de evaluación

En consonancia con el método de proyectos, el departamento de tecnología evalúa a sus alumnos mediante rúbricas. Esto significa que los proyectos están estructurados en tareas de más o menos peso en la nota y cada alumno recibe una puntuación del trabajo presentado en función de la importancia de la tarea con respecto al proyecto y la calidad del trabajo presentado. En todo momento se puede consultar una tabla con las puntuaciones de cada tarea y las condiciones de evaluación detalladas.

  • Uso del móvil en clase

Teniendo en cuenta el carácter tecnológico de la asignatura, en ciertos momentos es posible que se haga uso en clase de dispositivos móviles propiedad del alumno (teléfonos, tabletas), siempre que el profesor lo considere en ese momento oportuno, para tareas concretas, como herramienta de trabajo y con carácter educativo. Así mismo es posible que el alumno haga uso de estos dispositivos en casa para hacer entrega de trabajos de la asignatura. Este uso en casa deberá estar supervisado por su madre, padre o tutor legal.

En cualquier caso, de ninguna manera es obligatorio el uso de estos dispositivos, ni en el centro ni en casa del alumno. Así mismo, ni el centro ni los profesores del departamento se hacen responsables de la pérdida, rotura o sustracción de los mismos en el instituto o en el trayecto hacia el centro.

Desde el departamento de tecnología queremos agradecer su atención y quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda que pudiera tener respecto a estos u otros temas. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico: jordi.lopez@iespatacona.com

Alboraya, 11 de septiembre de 2017.

Atentamente,

Jordi López Lluch

Jefe departamento de tecnología