Header Image - ESTACIÓ METEREOLÒGICA A LA PATACONA

Category Archives

One Article

Pla de treball

by admin 0 Comments

Estació meterològica analògica:

  • Montatge: l’estació ja es trobava montrada
  • Netejar l’estació.
  • Arreglar la porta i canviar les parts rovellades.
  • Pintar les parts deteriorades.
  • Verificar la instrumentació.

Estació metereològica digital:

  • Montar l’estació.
  • Verificar el funcionament.
  • Decidir el lloc on posar-la.
  • Col·locar-la a el exterior.