Header Image - ESTACIÓ METEREOLÒGICA A LA PATACONA

Category Archives

2 Articles

Muntatge de la Estació Digital

by admin 0 Comments

Elecció de l’estació digital.

Després de vore les posibilitats del mercat es va triar el model PCE-FWS20 pels següents motius:

 • La relació qualitat-preu.
 • El display de control, via radio, amb accés USB.
 • Els sensors que duu de sèrie.
 • La compatibilidad amb diversos programes metereológics.

La estación es va demanar via web a l’Empresa PCE Instruments . En saber que era amb fins docents l’empresa ens envia la estació sense cap càrrec.

 

 

Pla de treball

by admin 0 Comments

Estació meterològica analògica:

 • Montatge: l’estació ja es trobava montrada
 • Netejar l’estació.
 • Arreglar la porta i canviar les parts rovellades.
 • Pintar les parts deteriorades.
 • Verificar la instrumentació.

Estació metereològica digital:

 • Montar l’estació.
 • Verificar el funcionament.
 • Decidir el lloc on posar-la.
 • Col·locar-la a el exterior.