Pla de treball

Estació meterològica analògica:

  • Montatge: l’estació ja es trobava montrada
  • Netejar l’estació.
  • Arreglar la porta i canviar les parts rovellades.
  • Pintar les parts deteriorades.
  • Verificar la instrumentació.

Estació metereològica digital:

  • Montar l’estació.
  • Verificar el funcionament.
  • Decidir el lloc on posar-la.
  • Col·locar-la a el exterior.

 

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>