Recuperació de pendents 1BAT curs 2017_2018

INSTRUCCIONS:

  • La recuperació de la matèria quedarà sota la supervisió del cap de departament. El pla de treball preveu la realització d’activitats i controls per a cada un dels blocs: Física i Química. S’ha temporalitzat perquè la matèria pugui quedar avaluada positivament el més prompte possible, i evitar interferències amb els exàmens ordinaris del curs. En el cas que no aconsegueixis eliminar algun dels blocs en primera convocatòria, podràs tornar-te a examinar del bloc o blocs pendents en segona convocatòria al mes d’abril.

Les dates dels controls són les següents:

Control de Química: divendres 11 de gener 2019 (3a hora 9:50– Lab. De Química).

– Control de Física: divendres 22 de Març 2019 (3a hora 9:50 – Lab. De Química) –

    • Control de repesca: dimarts 30 d’abril (3a hora 9:50 – Lab. De Química).

  • Aquestes activitats et permetran repassar i posar l’accent en els continguts més importants de la Física i Química de 1r de batxillerat.

    Entén que les activitats simplement pretenen canalitzar els teus esforços, per ajudar-te a centrar-te i consolidar els continguts mínims que no vas superar, però no són un treball de recuperació pel que no es recolliran ni s’avaluaran. Per aprovar cal superar l’examen corresponent, ja que aquest versarà sobre els continguts fonamentals de 1r de Batxillerat.

  • Afronta les activitats amb antelació suficient, de manera que pugues acudir als teus professors per resoldre els dubtes que es vagen presentant. El cap de departament estarà disponible tots els divendres a 3a hora, per a aquest fi. .

  • Els quaderns amb les activitats pots descarregar-los  en l’entrada del curs passat a l’enllaç:

 

http://iespatacona.edu.gva.es/b/fiq/recuperacio-dassigntures-pendentde-larea-de-fisica-i-quimica-1bat/

Comments are closed.