Recuperació d’assignatures pendents de l’àrea de Física i Química: 1BAT

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ASSIGNATURES PENDENTS BATXILLERAT.

CURS: 2017-2018. CURS: 1r BAT

 

 

INSTRUCCIONS:

1. La recuperació de la matèria quedarà sota la supervisió del cap de Departament. El pla de treball contempla la realització d’activitats i controls per a cada un dels blocs: Física i Química.

S’ha temporalitzat perquè la matèria pugui quedar avaluada positivament el més aviat possible, i evitar interferències amb els exàmens ordinaris del curs. En el cas que no aconsegueixis eliminar algun dels blocs en primera convocatòria, podràs tornar-te a examinar del bloc o blocs pendents en segona convocatòria al mes d’abril.

Les dates dels controls són les següents:

  • Control de Química: dijous 11 de Gener (3a hora – Lab. De Química)
  • Control de Física: dijous 12 d’abril (3a hora – Lab. De Química).
  • Control extraordinari: dijous 26 d’abril (3a hora – Lab. De Química).

2. Les activitats del quadernet et permetran repassar i posar l’accent en els continguts més importants de la física i química de 1r de batxillerat. Entén que les activitats simplement pretenen canalitzar els teus esforços, per ajudar-te a centrar-te i consolidar els continguts mínims que no vas superar, però no són un treball de recuperació pel que no es recolliran ni s’avaluaran. Per aprovar cal superar l’examen corresponent, ja que aquest versarà sobre els continguts fonamentals de 1r de Batxillerat.

3. Afronta les activitats amb antelació suficient, de manera que puguis acudir als teus professors per resoldre els dubtes que es vagin presentant. El cap de departament estarà disponible tots els dimarts, durant l’esplai, per a aquest fi.

4. En el cas de no superar la matèria pendent en les convocatòries planificades, hauràs de presentar-te a l’examen extraordinari del mes d’Abril.

Alboraia, 20 desembre 2017

Cap de Departament

NOTA: El quadern estarà disponible en consergeria (per fotocopiar-lo) i penjat a la web de l’Institut

 

Comments are closed.