Recuperació d’assignatures pendents de l’àrea de Física i Química: ESO

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ASSIGNATURES PENDENTS ESO.

CURS: 2017-2018. CURS: 3 ESO

 

 

INSTRUCCIONS:

1. La recuperació de la matèria quedarà sota la supervisió del cap de Departament. El pla de treball contempla la realització d’activitats i controls.

S’ha temporalitzat perquè la matèria puga quedar avaluada positivament el més aviat possible, i evitar interferències amb els exàmens ordinaris del curs. En el cas que no aconsegueixis eliminar alguna part en primera convocatòria, podràs tornar-te a examinar del bloc o blocs pendents en segona convocatòria al mes de maig.

Les dates dels controls són les següents:

  • Control de Química: dijous 11 de Gener (3a hora – Lab. De Química)
  • Control de Física: dijous 12 d’abril (3a hora – Lab. De Química).
  • Control extraordinari: dijous 26 d’abril (3a hora – Lab. De Química).

2. Les activitats del quadernet et permetran repassar i posar l’accent en els continguts més importants de la física i química de 3r ESO. Entén que les activitats simplement pretenen canalitzar els teus esforços, per ajudar-te a centrar-te i consolidar els continguts mínims que no vas superar, i són un treball de recuperació, (40% nota). Per aprovar cal traure a l’examen corresponent (60% nota) una nota superior a 3. Les preguntes de l’examen seran semblants a les del quadernet.

3. Afronta les activitats amb antelació suficient, de manera que pugues acudir als teus professors per resoldre els dubtes que es vagin presentant. El cap de departament estarà disponible tots els dimarts, durant l’esplai, per a aquest fi.

4. En el cas de no superar la matèria pendent en les convocatòries planificades, hauràs de presentar-te a l’examen extraordinari del mes de Maig.

NOTA: El quadernet estarà disponible en consergeria (per fotocopiar-lo) i penjat a la web de l’Institut

CURS: 2017-2018. CURS: 2n ESO

1. La recuperació de la matèria quedarà sota la supervisió del professor que imparteix l’assignatura en Física i Química en 3r ESO. El pla de treball i si cal la realització d’activitats i controls dependrà del dit professor.

Alboraia, 20 desembre 2017

Cap de Departament

Comments are closed.