Pendents 1BAT

  Pendents de 1rBAT FIQ
»Document amb instruccions de recuperació per als alumnes de 2BAT que tenen pendent la Física i Química de 1er de BATXILLERAT

Alumnes de 2n Curs de Batxillerat amb Física i Química de 1r pendent

1.- Horari d’atenció

Al departament de Física i Química se li ha assignat 1 hora per a l’atenció a alumnes amb l’assignatura pendent. Aquesta hora es els dimecres de 14:00 a 14:55. Esta hora esta al càrrec del professor Xavier Albiach.

2.- Procediment de recuperació

Els alumnes de 2n de batxillerat amb la matèria pendent del 1r curs la podran recuperar de dos formes possibles:

1r.- Presentant-se i superant les proves que es proposen el mes de gener i abril, el temari de les quals està indicat a continuació.

EXAMEN MES DE GENER: Dia 20; Hora 8:55; Aula: Laboratori Física i Química

  • TEMA 1: NATURALESA DE LA MATÈRIA
  • TEMA 2: ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA
  • TEMA 3: CANVIS MATERIALS EN ELS PROCESSOS QUÍMICS

EXAMEN MES D’ABRIL Dia 6; Hora 8:55; Aula: Laboratori Física i Química

  • TEMA 4: ESTUDI DE MOVIMENTS
  • TEMA 5: DINÀMICA
  • TEMA 6: L’ENERGIA

 2n. – Presentant-se a una prova global en el mes de maig, amb el temari anterior complet, segons el calendari establert per la Direcció d’Estudis, prova a què podrà presentar-se també en el cas que no supere les proves anteriors.

En el seguent enllaç teniu el document amb les instruccions ampliades, el temari ampliat amb continguts mínims i criteris d’avaluació.

Alumnes de 2 BAT amb la FISICA i QUÍMICA DE 1 BAT pendent.

 

 

Comments are closed.