Curs 2011-2012

PROFESSORS

Actualment el departament està composat per dos professors:

Mail  Daniel Diago Gómez:  Tutor del 1ESOA.

Cursos:

 • 1r ESO Educació Física
 • 1r PQPI Módul Optatiu
 • 2ESO Educació Física

Mail  M. Elizabeth Gavilán Martínez.

Cursos:

 • 1r BAT Educació Física
 • 3r ESO Educació Física
 • 4t ESO Educació Física
 • 1r PCPI Modul Optatiu
 • 1r PCPI Modul Lingüístic
 • 1r ESO Atenció educativa
 • 3r ESO Tutoria

MATERIAL I LLIBRES DE TEXT

Els llibres de text que usem al departament per nivells:

 • 1r ESO
 • 2r ESO
 • 3t ESO
 • 4r BAT
 • 1r BAT
 • 1r PCPI

Els alumnes també tenen a la seua disposició els materials que es penjen en aquesta web en la secció d’ARXIUS.

PROGRAMACIONS, NORMES I CRITERIS D’AVALUACIÓ

En aquesta secció es penjaràn les programacions i els criteris d’avaluació.

 • 1r ESO
 • 2r ESO
 • 3t ESO
 • 4r BAT
 • 1r BAT
 • 1r PCPI

Deja un comentario