LLIBRES DE TEXT 2018-2019

A dia 3 de juliol s’han fet les següents esmenes en les llistes de llibres:

  • 2BAT: S’ha afegit el llibre de Castellà
  • 1ESO , 2 ESO : S’ha afegit un text per a reforç instrumental.
  • 3ESO: S’ha afegit el ISBN del llibre vell de castellà ja que es poden usar tant el vell com el nou.

A dia 4 de juliol s’han fet les següents esmenes en les llistes de llibres:

  • FPB: S’ha afegit un llibre per a FPB2
  • 3ESO: S’ha afegit un llibre de Geografia i Història per als alumnes de PMAR

En la taula de més avall està taula teniu les llistes de tots els llibres de text del curs 2018-2019 en format pdf. La nomenclatura, que es la habitual en els darrers anys:

  • VAL: PEP-Programa d’ensenyament en valencià.
  • CAS: PIP-Programa d’incorporació progressiva. (castellà)

Alumnat inclòs en els programes de pedagogia terapèutica (PT) o compensatòria

No haurà de comprar els llibres de text de les assignatures instrumentals (valencià, castellà i matemàtiques) afectades per el reforç. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

Alumnat inclós en els programes de reforç PEMAR (3r ESO) o PR4 (4t ESO)

Tot l’alumnat que estiga inclòs en els programes de reforç de PEMAR d’ESO i Programa de Reforç de 4t d’ESO (PR4) no haurà de comprar els llibres de text de les següents assignatures: valencià, castellà, geografia/història, física/química, biologia/geologia, matemàtiques i anglés. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

Les darreres instruccions en bilingüe:
DocumentDataVolumColps
DocumentDataVolumColps
1 julio, 2018284 KiB115
1 julio, 2018285 KiB99
1 julio, 2018301 KiB118
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018301 KiB136
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018301 KiB94
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018301 KiB78
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018301 KiB67
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018301 KiB81
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018301 KiB99
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018301 KiB106
Última versió: 3 Juliol
1 julio, 2018302 KiB104
Última versió: 4 Juliol, 19:15
1 julio, 2018302 KiB123
Última versió: 4 Juliol, 19:15
1 julio, 2018285 KiB86
1 julio, 2018285 KiB97
4 julio, 2018299 KiB63
Actualitzat 4 juliol.
1 julio, 2018403 KiB109
Llista completa, última versió: 4 Juliol, 19:15