LLIBRES DE TEXT 2017-2018

En la taula de més avall està taula teniu les llistes de tots els llibres de text del curs 2017-2018 en format pdf. La nomenclatura, que es la habitual en els darrers anys:

  • PEV: Programa d’ensenyament en valencià.
  • PIP: Programa d’incorporació progressiva. (castellà)

Alumnat inclòs en els programes de pedagogia terapèutica (PT) o compensatòria

No haurà de comprar els llibres de text de les assignatures instrumentals (valencià, castellà i matemàtiques) afectades per el reforç. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

Alumnat inclós en els programes de reforç PEMAR (2n i 3r ESO) o PR4 (4t ESO)

Tot l’alumnat que estiga inclòs en els programes de reforç de PEMAR d’ESO i Programa de Reforç de 4t d’ESO (PR4) no haurà de comprar els llibres de text de les següents assignatures: valencià, castellà, geografia/història, física/química, biologia/geologia, matemàtiques i anglés. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

Les darreres instruccions en bilingüe:

DocumentDataVolumColps
DocumentDataVolumColps
23 junio, 2017450 KiB220
23 junio, 2017421 KiB237
22 junio, 2017275 KiB258
22 junio, 2017275 KiB371
22 junio, 2017272 KiB132
22 junio, 2017451 KiB241
22 junio, 2017451 KiB200
23 junio, 2017460 KiB168
23 junio, 2017460 KiB182
22 junio, 2017275 KiB104
22 junio, 2017275 KiB107
22 junio, 2017275 KiB129
22 junio, 2017460 KiB214
22 junio, 2017276 KiB199
22 junio, 2017276 KiB177
23 junio, 2017427 KiB197