Llibres de text 2016-2017

En la taula de més avall està taula teniu les llistes de tots els llibres de text del curs 2016-2017 en format pdf. Els canvis de la llei a fet que apareguen assignatures noves i que algunes es modifiquen, aixó ha repercutit que en alguns casos haja sigut necessari canviar els llibres.
El llibre de 1ESO – PEV de Biologia i Geologia es pot trobar amb dos ISBN diferents. S’ha afegit el ISBN que faltava a la llista del nivell corresponent

Alumnat inclòs en els programes de pedagogia terapèutica (PT) o compensatòria

No haurà de comprar els llibres de text de les assignatures instrumentals (valencià, castellà i matemàtiques) afectades per el reforç. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

Alumnat inclós en els programes de reforç PEMAR (2n i 3r ESO) o PR4 (4t ESO)

Tot l’alumnat que estiga inclòs en els programes de reforç de PEMAR de 2n i 3r d’ESO i Programa de Reforç de 4t d’ESO (PR4) no haurà de comprar els llibres de text de les següents assignatures: valencià, castellà, geografia/història, física/química, biologia/geologia, matemàtiques i anglés. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

DocumentDataVolumColps
DocumentDataVolumColps
6 julio, 2016302 KiB320
6 julio, 2016302 KiB329
6 julio, 2016302 KiB449
6 julio, 2016269 KiB410
6 julio, 2016299 KiB263
6 julio, 2016302 KiB237
6 julio, 2016302 KiB239
6 julio, 2016302 KiB268
6 julio, 2016302 KiB287
6 julio, 2016302 KiB483
6 julio, 2016302 KiB341
6 julio, 2016302 KiB409
6 julio, 2016302 KiB315
6 julio, 2016303 KiB381
6 julio, 2016303 KiB383