Llibres de text 2016-2017

En la taula de més avall està taula teniu les llistes de tots els llibres de text del curs 2016-2017 en format pdf. Els canvis de la llei a fet que apareguen assignatures noves i que algunes es modifiquen, aixó ha repercutit que en alguns casos haja sigut necessari canviar els llibres.
El llibre de 1ESO – PEV de Biologia i Geologia es pot trobar amb dos ISBN diferents. S’ha afegit el ISBN que faltava a la llista del nivell corresponent

Alumnat inclòs en els programes de pedagogia terapèutica (PT) o compensatòria

No haurà de comprar els llibres de text de les assignatures instrumentals (valencià, castellà i matemàtiques) afectades per el reforç. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

Alumnat inclós en els programes de reforç PEMAR (2n i 3r ESO) o PR4 (4t ESO)

Tot l’alumnat que estiga inclòs en els programes de reforç de PEMAR de 2n i 3r d’ESO i Programa de Reforç de 4t d’ESO (PR4) no haurà de comprar els llibres de text de les següents assignatures: valencià, castellà, geografia/història, física/química, biologia/geologia, matemàtiques i anglés. Si participeu al banc de llibres agafeu tots els llibres disponibles i després torneu els que no gasteu.

DocumentDataVolumColps
DocumentDataVolumColps
6 julio, 2016302 KiB294
6 julio, 2016302 KiB307
6 julio, 2016302 KiB423
6 julio, 2016269 KiB380
6 julio, 2016299 KiB239
6 julio, 2016302 KiB219
6 julio, 2016302 KiB222
6 julio, 2016302 KiB241
6 julio, 2016302 KiB265
6 julio, 2016302 KiB452
6 julio, 2016302 KiB324
6 julio, 2016302 KiB383
6 julio, 2016302 KiB289
6 julio, 2016303 KiB360
6 julio, 2016303 KiB359