LLIBRES DE TEXT 2015-2016

En esta taula teniu tots els llibres de text del curs 2015-2016 en format pdf. Han hagut algunes variacions degudes als canvis introduïts per la LOMCE en 1ESO, 3ESO i 1BAT. No obstant alguns departaments han optat per aguantar els llibres a pesar de tot. Si voleu comparar amb la llista de l’any anterior premeu en la pestaña ARXIU on podeu accedir a les llistes d’altres anys.

Ha hagut un problema en els enllaços dels llibres de 2BAT però ja està corregit.

A 15 de juliol s’ha corregit una errada d’ISBN en els llibres de Valencià de 2n BAT

També s’ha corregit un error tipogràfic a l’encapçalament d’alguns fitxers que donava a entendre que alguna llista era del curs passat.

DocumentDataVolumColps
DocumentDataVolumColps