PROVES D’ACCÉS A CICLES

Convocatòria de proves d’accés a
cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

INSCRIPCIÓ:

  • Data: Del 26 de maig al 1  de juny de 2016tour_IES_La_Patacona_035

  • Lloc: La secretaria del centre

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR

  1.  Sol·licitud d’inscripció ( http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario ).
  2. Fotocòpia DNI/NIE/PERMIS DE RESIDÈNCIA O VISAT D’ESTUDIS.
  3. Taxes pagades.
  4. Declaració responsable.
  5. IMPORTANT: Si se sol·licita exempció o millora de nota, (punts 2,3 o 4), caldrà adjuntar la documentació que justifica la situació abans del 14 de juny.

Tota le informació en la pàgina de conselleria de cicles:

www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/

Comments are closed.