INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL CURS 19/20

 • Calendari i organització dels ensenyaments i proves
 • Criteris excepcionals d’avaluació, promoció i titulació


Este document en castellà.

Este document en valencià

Benvolgudes famílies,

Mitjançant aquest escrit us volem informar dels detalls més importants sobre com
anem a organitzar la finalització del curs actual en les diferents ensenyances que es donen al
nostre centre, segons allò establert per la “Resolució de 4 de maig de la Secretaria
Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la que s’estableixen el marc i les
directrius d’actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici
del curs 2020-2021, enfront la situació de crisi ocasionada per la COVID-19”.

 

1.- Finalització de les classes.

El calendari escolar del curs es manté i per tant les classes acabaran el dia 16 de juny.
El curs finalitzarà amb formació a distància en tots els ensenyaments, excepte que la
situació sanitària canvie i l’administració permeta l’accés al centre a alguns nivells
d’ensenyaments postobligatoris. Els alumnes de 2n de Batxillerat també acabaran les seues
classes el dia 16 de juny.

 

2.- Avaluació final.

L’avaluació de l’alumnat serà realitzada de manera colegiada per l’equip educatiu de
professorat corresponent a cada grup.

La nota de l’avaluació final serà obtinguda a partir de les tres avaluacions del curs,
tenint en compte que la tercera avaluació només serà valorada per a millorar la nota
obtinguda considerant les dues primeres.

 

3.- Promoció de curs.

La promoció de curs serà la norma general en tots els ensenyaments, tenint en compte
que aquesta decisió no suposa l’aprovat de les diferents assignatures i la repetició serà una
mesura excepcional.

Com sempre, és fonamental que l’alumnat treballe per a aprovar totes les assignatures
del curs (i les pendents de cursos anteriors, en cas de tindre-les).

En cas de promoció amb assignatures no superades aquestes quedaran pendents per al
curs que ve i s’hauran de recuperar segons els plans de recuperació dels diferents
departaments.

Encara que la repetició serà excepcional, això no vol dir que tot l’alumnat passarà de
curs: dependrà del que haja fet en les dues primeres avaluacions, i de l’esforç i el treball que
haja dut a terme durant el tercer trimestre.

 

4.- Titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2ns de Cicles formatius).

La titulació de l’alumnat serà la pràctica habitual en tots els ensenyaments i la
repetició serà una mesura excepcional.

Com sempre, és fonamental que l’alumnat treballe per a aprovar totes les assignatures
del curs (i les pendents de cursos anteriors, en cas de tindre-les) i per a obtenir una bona
nota mitjana (important a l’hora de les baremacions d’accés a estudis postobligatoris).

Les decisions sobre titulació o repetició de curs seran preses pels equips educatius
tenint en compte:

  • – les dues primeres avaluacions
  • – l’actitud i el treball de la tercera avaluació
  • – assignatures superades i no superades
  • – possibilitats de seguir amb èxit el curs següent

 

5.- Avaluacions extraordinàries.

  • En 1r, 2n i 3r d’ESO no hi haurà avaluacions extraordinàries.
  • En 4t d’ESO hi haurà una avaluació extraordinària a distancia només per a l’alumnat
   que no obtinga el títol en l’avaluació final (del 29 de juny al 2 de juliol).
  • En 1r de Batxillerat hi haurà una avaluació extraordinària a distancia o presencial que
   serà voluntària per a l’alumnat i que només podrà afectar a la promoció a favor de
   l’alumne/a (del 29 de juny al 2 de juliol).
  • En 2n de Batxillerat hi haurà una avaluació extraordinària a distancia o presencial que
   sí afectarà a la titulació o no titulació de l’alumne/a (del 13 al 15 de juliol).
  • En 1r de Grau Mitjà i 1r de Grau Superior hi haurà una avaluació extraordinària a
   distància o presencial per a l’alumnat no proposat per a promocionar (del 23 al 26 de juny).
   La presentació serà voluntària per a l’alumnat proposat per a promocionar i els resultats no
   afectaran a la decisió de promoció.
  • En 2n de Grau Mitjà hi haurà una avaluació extraordinària a distància o presencial (del
   23 al 26 de juny).
  • En 2n de Grau Superior, l’avaluació extraordinària, presencial o a distància, serà
   obligatòria (del 13 al 15 de juliol).
  • En 1r de FP Bàsica no hi haurà avaluació extraordinària.
  • En 2n de FP Bàsica hi haurà una avaluació extraordinària presencial o a distància per a
   l’alumnat no proposat per a titular (del 23 al 26 de juny).

 

6.- Lliurament de qualificacions, butlletins de notes i informes finals.

El lliurament de les qualificacions es farà per la web família on tots els
pares/mares/tutors i alumnes podran consultar els seus resultats.

El lliurament físic dels butlletins i dels informes finals de cada alumne es realitzarà o
bé per correu postal, o bé personalment al centre per part dels tutors, depenent del que ens
permeta la situació sanitària.

 

7.- Matriculació curs 20-21.

En el cas de continuació en els ensenyaments sense canvi d’etapa educativa:

Una vegada finalitzat el procés de lliurament de notes habilitarem un enllaç a un
formulari online per a que les famílies confirmen la continuïtat de l’alumnat en el
nostre centre el proper curs 20-21 en el curs que corresponga al seu fill/a d’acord a la
decisió dels equips educatius.

En el cas de canvi d’etapa educativa (1r Batxillerat, 1r FPB, 1r GM i 1r GS):

Caldrà presentar una sol·licitud d’admissió als estudis desitjats seguint l’enllaç online
que establirà l’administració. El termini de presentació de les sol·licituds serà del 17 al
25 de juny. Les llistes provisionals d’admesos eixiran del 13 al 20 de juliol i
seguidament procedirem a habilitar un formulari online per a que les famílies de
l’alumnat admès matriculen al seus fills/es al centre.

 

8. Formació en Centres de Treball.

Excepcionalment es substitueix el mòdul de FCT en Grau Mitjà i 2n de FP Bàsica per
un nou mòdul integrat de 245 i 155 hores respectivament. L’alumnat de 1r de FP Bàsica farà
la FCT en 2n curs.

En Grau Superior s’integren en un únic mòdul de 245 hores la FCT i el Projecte.

 

 

 

Equip Directiu IES La Patacona

Comments are closed.