ESCOLA DE PARES 2011-2012

A la vista de l’exit de l’Escola de Pares, les classes continuen durant tots els dimarts del mes de decembre i també el dimarts dia 10 de gener, encara estàs a temps.

La UPC•CA, Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, del municipi d’Alboraia, posa en marxa en l’IES La Patacona l’escola de pares. Va dirigida a tots els pares que tenen fills en edat escolar, amb l’objectiu de proporcionar-los més recursos per a la seua funció de pares.

Per què és interessant assistir a l’Escola de Pares?

A través de diversos estudis s’ha demostrat que els conflictes entre l’adolescent i els seus pares prediuen un major risc de consum de substàncies per part del jove. L’escola de pares és una activitat que :

FACILITA als pares recursos educatius per a solucionar posibles conflictes familiars.

FORMA I ASSESORA per a promoure en els fills actituds, valors, habilitats personals i socials sanes, així com el desenvolupament de la personalitat que els permeta afrontar, de manera responsable, la realitat de la seua vida i els ajude, si arribés el moment, a dir NO a les drogues.

La programació és desenrotllarà de la manera següent:

  • Lloc: IES Patacona
  • Hora: 18.30 h
  • Data d’inici: 8 de novembre (excepte canvis d’última hora, la qual cosa es notificarà amb antelació)

Els temes que tractarem seran els següents:

  • Cinema-aprendizaje. El drama de la drogoaddicció a través del cine.
  • Prevenció del consum de drogues en l’àmbit familiar. Habilitats de comunicació.
  • Reducció dels conflictes i millora de les relacions familiars.
  • Elements bàsics per a una bona prevenció familiar. Establiment de normes i límits.
  • La família davant dels problemes de les drogues. Sancions i vinculació familiar.
  • Controle el que bec, per tant no tinc problemes. No és així? Alcoholisme.
  • Cannabis, eixa gran desconeguda.

L’ESCOLA DE PARES ES DE CARÀCTER GRATUÏT

Podeu informar-se a:

Luz Egidos, tècnic UPC•CA. C/. Pintor Peris Aragó 33 bajo. Alboraya Telf 961869303

Comments are closed.