ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d’admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d’admissió telemàtica que només estaran actius durant el termini de matriculació del nivell corresponent.
L’alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d’un centre, en comportarà l’anul·lació.

 
 

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ÚNIC.

ESO i BATXILLERAT, CURS 2018-2019

NIVELL ESO i BATXILLERAT
Presentació sol·licituds 17/05-28/05
Entregar requisit acadèmic * 21/06-05/07
Llistes provisionals 12/07
Reclamacions C. Escolar 12/07- 16/07
Resolució reclamacions Fins 17/07
Llistes definitives 19/07
* REQUISIT ACADÈMIC
    – 1r D’ESO: Cal presentar a la secretaria de l’institut del 25 al 27 de juny certificat d’haver promocionat
    – Resta ESO i Batxillerat: Del 21 de juny fins al 5 de juliol cal lliurar a la secretaria de l’Institut la certificació de la nota mitjana d’ESO o equivalent i el justificant de compliment dels requisits acadèmics. (CERTIFICAT DE NOTES).
 
MATRÍCULA:A partir de la publicació de les llistes definitives del dia 19 fins al 26 de juliol.
 
MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):
 
 

Comments are closed.