ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d’admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d’admissió telemàtica (ací assitent de FPB) que només estarà actiu durant el termini de matriculació corresponent.
L’alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d’un centre, en comportarà l’anul·lació.

 
 

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ.

FP BÀSICA  CURS 2018-2019

CONVOCATORIA ORDINÀRIA EXTRAORDINÀRIA
Presentació sol·licituds 18/05-31/06 12/07-17/07
Entregar requisit acadèmic * Fins 13/06 Junt a la sol·licitud
Llistes provisionals 14/06 20/07
Reclamacions C. Escolar Fins 18/06 Fins 24/07
Llistes definitives 26/06 25/07
Al·legacions Fins 28/06 Fins 27/07
* PRESENTACIÓ DEL REQUISIT ACADÈMIC:
Cal lliurar el Certificat del Consell Orientador i la Certificació acadèmica fins al 13 de juny en la convocatòria ordinària i junt a la sol·licitud en la convocatòria extraordinària.
 
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA:
  • ORDINARIA: del 26 de juny al 3 de juliol
  • EXTRAORDINARIA: del 25 al 27 de juliol
*Matrícula per a cobrir vacants per renúncia o altres circumstàncies
EN EL PROCÉS ORDINARI ELS DIES 5 i 6 de JULIOL
 

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

 
MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):

Comments are closed.