ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats. Esta normativa pot ser consultada i descarregada en la pàgina web d’admissió de conselleria:

En aquest enllaç també es poden trobar els assitents d’admissió telemàtica (ací assitent de Grau Mitjà i ací assitent de Grau Superior) que només estaran actius durant el termini de matriculació del nivell corresponent.
L’alumnat no adscrit que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d’un centre, en comportarà l’anul·lació.

 
 

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ÚNIC.

CICLES FORMATIUS (GM i GS). CURS 2019-2020

NIVELL CFGM i CFGS
Presentació sol·licituds 16/05-29/05
Entregar requisit acadèmic * 20/06-28/06
Llistes provisionals 09/07
Reclamacions C. Escolar 09/07-11/07
Llistes definitives 16/07
Al·legacions Fins 18/07
* CFGM I CFGS: presentació del requisit acadèmic del 20 al 28 de juny (Ordinària) i fins el 5 de juliol (Extraordinària) (CERTIFICAT DE NOTA MITJANA).
 
RECOLLIDA DE SOBRE DE MATRÍCULA: Cicles Formatius: del 16 fins al 26 de juliol.
 

Els alumnes que no es matriculen en la data indicada en el seu moment perdran el dret a la matrícula.

 
MES INFORMACIÓ (Normativa, Instàncies, etc…):

Comments are closed.